Velkommen til www.honningagergaard.dk
Klik her ved Bestilling af Greenstick

Downloads:

Fordele ved greenstick (pdf)

Om varroa oxalsyre strips af Olaf Salten (pdf)

Kurts grønne biavl (pdf)

Avis artikel om dansk honning kontra udenlands økohonning(pdf)

Film om biavl (youtube)

Greenstick Alt udsolgt i dronninger

Igennem længere tid har jeg søgt efter en anden mere effektiv og mere virksom behandlingsform til bekæmpelse af varroamider. jeg har længe været utilfreds med især myresyre. Det har jeg nu fundet en løsning på med Greenstick.
Min ven Roos M`Cusker New Zealand har 1600 bifamilier og er nu gået 100% over til denne behandling. New Zealand og andre steder i verden, hvor denne metode anvendes bruges diverse metoder, men ingen har tilfredsstillet mit behov , så derfor har jeg udviklet Greenstick, som har vist sig at være mere effektiv og virker bedre over længere tid en hvad jeg har afprøvet fra andre lande. Suge effekten er bedre og holder i længere tid og dermed virker bedre. Vi har afprøvet Greensticken det sidste år i næsten alle tænkelige afprøvninger, og har en løbende dialog med Roos MCusker. Alt tyder på at vi her har en behandlingsform, der overgår alt andet jeg har prøvet.
Vi har lavet en stor test i efteråret hos Niels Pedersen Tune som har 150 bifamilier. Niels behandler sine familier efter den sikre strategi endda med en extra oxalsyredrypning lige efter myresyrebehandlingen.
Niels var overbevist om hans bier var velbehandlet, og fik et chok, da han så, hvor mange mider, der faldt ned med en Greenstick behandling i november.Niels besluttede at behandle alle hans familier straks, men er noget nervøs for at, miderne allerede har skadet vinterbierne. Vi har lavet en graf som tydeliggør resultatet.
Behandlingen startede i begyndelsen af november, som er lige lovlig sent, men temperaturen har været mild for årstiden ca 10 grader og det har vist sig at være nok, som man kan se på grafen er virkningsgraden meget tæt på 100 %. Den familie der var flest mider i, har det vist sig at der er faldet over 1000 mider ned over 3 uger, for der efter at gå i nul. En efterfølgende oxalsyredrypning som kontrol, er der ingen mider faldet ned. Vi har også lavet en graf over gennemsnittet af 20 familier, miderne er optalt hver 4 dag og lagt sammen, og er sat ind i grafen.
Venligst Peter og Kurt Holbæk